เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน
คำร้อง เลียง  พูสุภา 
                                                                                                                                                 ทำนอง เลียง พูสุภา      
    
    
บางระจัน ถิ่นวีรชน พวกเราทุกคนควรรักษาชื่อ
เกียรติยศปรากฏให้เลื่องลือ นามนี้คือ ...ชื่อสถาบัน
บางระจันวิทยา มั่นในวิชา อีกทั้งจรรยามารยาทงามเด่น
อยู่แห่งไหนแม้ใครได้พบเห็น ชื่อว่าเป็น...ศรีสถาบัน
บางระจันวิทยา ยึดมั่นศรัทธา ปัญญานั้นเป็นแสงส่อง
กีฬาภายในพร้อมใจเชียร์กันแซ่ซ้อง เราพี่น้อง...ร่วมสถาบัน
บางระจัน เหลืองแดงธงชัย จุดรวมน้ำใจของเรามีอยู่
สถิตที่ใดพลิ้วไสวใครย่อมรู้ เหลืองแดงเชิดชู...คู่สถาบัน