ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลโรงอาหาร
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 66
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลโรงอาหาร
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 66
ประกาศโรงเรียนบางระจันวิทยาเรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตําแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลโรงอาหาร
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 66

โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบางระจันวิทยา เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 65
รายงานประจําปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 65
รายงานประจําปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 65
รายงานประจําปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 65
ประกาศค่าเป้าหมายโรงเรียนบางระจันวิทยา ปี 2565
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 65
ประกาศค่าเป้าหมายโรงเรียนบางระจันวิทยา ปี 2564
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 65
ประกาศค่าเป้าหมายโรงเรียนบางระจันวิทยา ปี2563
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 65
กำหนดการรับเงินอุดหนุน หมวดค่าอุปกรณ์และเครื่องแบบนักเรียนภาคเรียนที่1/65 วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 ภาคเช้า ได้แก่ ม.5 , ม.6, ม.3 ภาคบ่าย ได้แก่ ม.4, ม.2 วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 ภาคเช้า ได้แก่ ม.1
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 65
#รับสมัครนักเรียนรอบ 3 ใกล้แล้ว เตรียมเอกสารให้พร้อม‼️‼️
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 65
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 65
วันที่ ๑๔-๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ๑๐๐%
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 65