ภาพกิจกรรม
กิจกรรม walk rally เรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
กิจกรรม walk rally
เรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองสิงห์วันเสาร์ ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2565 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนบางระจันวิทยา ได้จัดกิจกรรม walk rally
เรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ให้กับผู้เรียนในรายวิชาท้องถิ่นของเรา
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความภาคภูมิใจและสำนึกรักบ้านเกิดให้กับนักเรียน

โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2565,21:52   อ่าน 41 ครั้ง